Obchodní podmínky

obchodní společnosti Pujcsihrad.cz (zast. Michal Novotný)
se sídlem Náměstí v Holi 235, 252 43 Průhonice
identifikační číslo: 01591266
pro pronájem skákacích hradů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pujcsihrad.cz

Při předávání skákacího hradu požadujeme vyplnění smlouvy o předání. Vzhledem k tomu, že nevyžadujeme žádnou vratnou kauci je nájemce povinnen vyplnit následující údaje: Jméno, příjmení, adresu, RČ nebo číslo OP a tel. kontakt a podpis.

Na základě vyplnění údajů mu bude předán skákací hrad k provozu po dobu, která bude stanovena ve smlouvě.

Při vrácení skákacího hradu v později, tedy po domluveném stanoveném termínu, bude nájemce nucen uhradit náhradu škody (1000 Kč za každý den).

Při protržení či jiném poškození hradu je nájemce povinný uhradit škodu v plném rozsahu.


Dětské programy 
Dětskě programy (Pěnový den dětí, Sportovní den a Hledání pokladu)  jsou výhradně ve spolupráci s Michaelou Ceterovou, která vždy domlouvá konkrétní program akce.
V případě nepřízně počasí, změny termínu či zrušení programu prosím oznamte tuto skutečnost co nejdříve na email: info@pujcsihrad.cz nebo tel. 777426444. 
Programy uvedené na webových stránkách jsou určeny pro soukromé dětské oslavy nebo firemní či komerční akce pro maximální počet 20 dětí.  V případě, že na akci bude více než 20 dětí, program a cenová kalkulace bude následně stanovena individuálně dle velikosti akce- potřebný počet animátorů, vybavení, ceny do soutěží apod. 

Provozní řád atrakcí

1. Nutnost zajistit rovný terén zbavený kamenů, ostrých předmětů (střepy, trny), větví zasahujících do stěn atrakce.

2. Připojení k elektrické síti (220 V). Po dobu provozu atrakce musí být zapnut ventilátor. Proud vzduchu udržuje atrakci stále nafouknutou.

3. Užívání atrakce je na vlastní nebezpečí.

4. Vstup na atrakci povolen pouze dětem ve věku 3 až 12 let.

5. Vstup na atrakci je povolen bez obuvi, jídla, pití, ostrých předmětů, apod.

6. Je zakázáno "šplhat a věšet se" na stěny hradu.

7. Na atrakci a v její blízkosti se nesmí manipulovat s ohněm.

8. Přípojka el. proudu musí být umístěna vždy v bezpečné vzdálenosti od atrakce a musí být zajištěna tak, aby nevzniklo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

9. Pokud je skákací hrad používán venku, nesmí být v provozu za deště (elektrické kabely a ventilátor musí být vždy chráněny před vniknutím vody)

10. Na travnatém povrchu se hrad ukotví pomocí kolíků.

11. V případě poškození atrakce vinou nájemce požadujeme náhradu.